Blogg

Fem Strategier För Framgång

Om man tar sig tid att analysera framgångsrika människor så kommer man tämligen kvickt att få klart för sig att människor som når framgång, inom allt från politik till idrott och underhållning, delar vissa gemensamma drag. Inte gemensamma drag i yttre mening – utan gemensamma inre drag. Drag och förhållningssätt som gör att de allt som oftast går segrande ur varje given situation, hur omöjlig situationen än må vara.

I denna artikel så väljer jag att kalla dessa drag för framgångsstrategier. En framgångsstrategi är ett sätt, en metod att förhålla sig till en ständigt skiftande omvärld som oavsett omvärldens skeenden leder personen som anammar strategin framåt. Det är fråga om strategier som leder, inte bara till framgång i materiell och ytlig mening – utan även till framgång på ett inre och mer andligt plan, vi brukar kalla det för självtillit på vardagsspråk.

Så vad är det då för strategier som framgångsrika människor som till exempel Churchill, Bill Gates och Barack Obama har gemensamt?

#1 – EN PLAN
En person som vill nå framgång, oavsett område, måste ha en tydlig bild av vad det är som han eller hon konkret vill nå fram till. Det måste finnas en tydlig inre bild av målet och det måste finnas minst en konkret plan för hur detta må skall nås. En plan kan vara en övergripande livsplan, men det kan också vara mindre och situationsanpassade planer. Det väsentliga är att i varje givet ögonblick veta vilket som är nästa steg att ta, och – naturligtvis, att ta steget.

#2 – EN BRAINTRUST
Ingen människa är i sig själv fullkomlig. Han eller hon behöver knivskarpa människor i sin omgivning. Strategi när att använda sig av en annan människas förmåga för att nå fram till sitt mål. Ett lysande exempel är hur Obama förmådde dra till sig briljanta talskrivare inför sin första presidentkampanj. Andra människors hjärnor finns där primärt för att komplettera din egen, använd dem till fullo.

#3 – INTEGRITET
Integritet är inte nödvändigtvis alldeles lätt att definiera. I detta sammanhang så handlar det om att aldrig göra avkall på det man innerst inne tror är rätt, moraliskt och riktigt. Att bibehålla sin integritet är något som ytterst få människor förmår att göra. De som svårigheterna till trots lyckas, kommer att passera genom det här livet med lika delar vänner och ovänner. Att ha integritet är att stå ut med att vara avskydd, kritiserad och rent av hatad. Det handlar om att stå emot när det blåser som hårdast och det handlar om att aldrig vika av från vad ens inte röst har att säga om rätt och fel.

#4 – TÅLAMOD
Att nå framgång kräver oftast tre saker. En vilja, ett tålamod och en beredskap att arbeta dygnet runt för att nå dit man vill. Tålamod är många framgångsrika människors bäst bevarade hemlighet. Det handlar helt enkelt om att aldrig ge upp sitt mål, att aldrig vika av från sin plan. Det handlar om att oavsett antal misslyckanden gjorda, försöka en gång till. Så fick den här världen glödlampan, så lärde sig människan konstruera flygmaskiner och så blev Bill Gates mångmiljardär. Så länge du inte ger upp kan du inte förlora.

#5 – ARBETSMORAL
Denna punkt hänger i viss mån samman med föregående. För en framgångsrik människa så finns det inga åttatimmars arbetsdagar, det finns ingen dygnsrytm och det finns inga särskilda tider för mat, nöje och sömn. Allt det där är saker som måste förhålla sig till arbetet som måste läggas ned för att målet skall nås. Bill Gates har i en intervju sagt att han under 1970-talet och större delen av 1980-talet aldrig sov mer än tre timmar per dygn. Han hann inte helt enkelt, han hann inte eftersom att han var tvungen att arbeta. 50 Cent har kallat sömn för något som fattiga människor pysslar med istället för att arbeta. Visst är det så, en och annan har tur och når sina mål utan en enorm arbetsinsats, men den absoluta majoriteten som når sann framgång är människor som aldrig slutar att arbeta mot sitt långsiktiga mål.

There you have it. Fem strategier som tar dig till och förbi stjärnorna. Strategierna kan tyckas enkla, men de är allt utom enkla att implementera i sitt liv. Ett fåtal människor på denna planet lyckas med det. Vi har ett begrepp för dessa människor, vi kallar dem framgångsrika.


maj 24, 2016
Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


8 + 7 =